torsdag, august 22, 2019

VEIEN og de mange veiene

La meg fjerne enhver misforståelse med det samme: Det finnes bare en vei til Gud, og den går gjennom Jesus. På det punktet er Jesus så tydelig, at det ikke er mulig å misforsås: 'Jeg er veien, sannheten og livet. INGEN kommer til Far uten ved meg.' (Joh 14,6)

Når det er sagt kalles vi til å gå ulike veier i etterfølgelsen av Kristus. Min vei behøver slett ikke å være lik din, og din vei behøver ikke å være lik min. Det ville fri oss, ikke bare for mange misforståelser, frustrasjoner og forvirring om vi forsto dette.

Vi ser dette godt illustruert i det siste kapitlet i Evangliet etter Johannes:

Etter at Peter har fått vite hva som er hans livskall,  blir han veldig opptatt av hva som skal skje med Johannes:

'Herre, hva skal skje med ham?'

Til dette svarer Jesus:

'Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg!' (Joh 21,22)

Det er lett å falle i den grøfta som Peter falt i: hva med den eller den?  Men vårt kall er ikke å følge andre mennesker, vårt kall er alltid dette: å følge Kristus.

Det kan bety forskjellige ting. Det kan berty at vi går hver våre veier. La oss sette hverandre fri til å følge den veien Gud har for oss.

Ingen kommentarer: