onsdag, juni 15, 2022

De som skaper fred - en kristens kall


I en verden hvor uroen og spenningene stadig øker, er det et stort behov for å minne hverandre om budskapet englene forkynte på Betlehemsmarkene: "Ære vare Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i." (Luk 2,14)

Jesus er fredsfyrsten (Jes 9,6), og en dag skal folkeslagene "smi sine sverd om til hakker og sine spyd til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig..." (Jes 2,6) Da skal "herredømmet bli stort og freden bli uten ende over Davids trone og hans kongerike..." (Jes  9,7)

I mellomtiden kaller Jesus de salige, velsignede, lykkelige "som skaper fred". Disse, sier Jesus, "skal kalles Guds barn." (Matt 5,9)

Det er virkelig noe å tenke over! 

I dag kjenner jeg på glede over å tilhøre en kirkelig tradisjon som har løftet frem fredarbeid som en av sine viktigste verdier, og som aktivt haar arbeidet for fredens sak. Det er en kristens kall å arbeide for fred og forsoning.

Ingen kommentarer: