torsdag, juni 09, 2022

Ingen vekkelse uten forutgående mektig bønn

"Bønn vil gjøre mer for å bringe en djup og varig og gjennomgripende vekkelse, en vekkelse som er ekte og varig og totalt sett av den rette typen, enn alle organisasjonene som noen gang ble utviklet av mennesker.

Hvis du vil studere historien til den levende kirken, vil du finne at det i stor grad har vært en historie med vekkelser. Menneskelig sett skylder Jesu Kristi kirke sin eksistens i dag til vekkelser. Gang på gang har kirken sett ut til å være på randen av totalt forlis, men akkurat da har Gud sendt en stor vekkelse og reddet den.

Hvis du studerer vekkelsens historie, vil du finne at enhver virkelig vekkelse i kirken har vært bønnens barn. Det har vært vekkelser uten mye forkynnelse; det har vært vekkelser med absolutt ingen organisasjon; men det har aldri vært en mektig vekkelse uten mektig bønn...

EN VEKKELSE SENDT AV GUD 

Det vi trenger mer enn noe annet i dag i vårt eget land og i alle land, er en ekte, mektig utøselse av Guds Ånd. Det mest grunnleggende problemet med de fleste av våre nåværende såkalte vekkelser er at de er menneskeskapte og ikke utsendt av Gud. De blir opparbeidet av menneskets snedig utformede maskineri – ikke bedt ned. Å, for en gammeldags vekkelse, en vekkelse som virkelig og ikke er falsk av pinsemønsteret, for den vekkelsen ble født av et fjorten dagers bønnemøte. Men la oss ikke bare sukke etter det. La oss gråte for det, rope til Gud, gråte lenge og gråte høyt om det er nødvendig, og så vil det helt sikkert komme!"                                                                                                                           

R.A Torrey (1856-1928), hentet fra Herald of His Coming. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: