fredag, juni 17, 2022

Engler, altere og Den Hellige Ånds ild - det er på tide å buldre!


Tim Sheets, bror til den amerikanske forbederen Dutch Sheets, kom nylig med et oppmuntrende profetisk ord for vår tid vedrørende betydningen av pinsen, som jeg har valgt å oversette til norsk: 

«Pinsen var en dag i kirkehistorien som startet et nytt og unikt samarbeid mellom Den Hellige Ånd og menneskeheten. Han omringet ikke bare dem i det øvre rommet med sitt nærvær, han fylte dem med det. Det var en dag som ga identitet og formål til selve kirkens eksistens; kongens Ekklesia ble født (se Apg 2). Den Hellige Ånd og hans engler satte rommet i brann med ilden fra Hans nærvær og falt på dette øvre roms 'alter'.

Engler var til stede på Øvresalen for å holde himmelen åpen, slik at kraft kunne falle fra himmelen over bønnekrigerne som var samlet. Englene var også der for å sette fyr på en ny bevegelse på jorden. En ny æra var i ferd med å begynne.

Når Den Hellige Ånd beveger seg, er Han alltid ledsaget av et enormt antall engler. De hjelper til med å betjene ilden av Guds herlighet til resten. Engler er bærere av den Hellige Ånds herlighetsild og de bistår Guds bevegelser og utøselser på jorden.

Jeg tror vi går inn i en super pinsetid, en frisk utgøselse av Hellig Ånd som gjør oss i stand til å ta evangeliet til hele verden med tegn, under og mirakler. Når vi feirer den store utøselsen på det første nytestamentlige alteret og gleder oss over det Gud gjorde gjennom den tidlige kirken, forventer vi også at Hellig Ånds ild vil falle på altrene våre bønner har bygget i dag.

Ild representerer ofte Guds nærvær. I Apostlenes gjerninger 2, da Den Hellige Ånd kom inn i rommet og tente alteret, brøt herligheten ut i rommet. Ildflammer dukket opp over hver troende og herlighetens engler dukket opp i flammene. De administrerte frisk ild og hjalp Den Hellige Ånds nye kampanje.

Engler dukker ofte opp som ildtunger i Skriften. Vi vet at engler ikke dør. Jeg sier ofte: ‘Det er ingen englekirkegårder.’ Hver engel som nevnes i Skriften lever fortsatt og arbeider i dag. De jobber nå med Den Hellige Ånd i en annen 'ny æra-kampanje', større enn det som skjedde i Apostlenes gjerninger 2. Guds løfte er at en bevegelse kommer i de siste tider, større enn det som skjedde i tidligere dager.

Hva vil skje når Den Hellige Ånd tenner frisk ild i alle Ekklesias - kirker som forstår og og beveger seg i Kristi Matteus 16:18-19 mandat - samtidig? Faktisk vil det være en super pinse, en bølgende, verdensomspennende pinse. Dette har begynt. En strålende Ekklesia reiser seg i makt, en som helvetes porter ikke kan overvinne.

Apostlenes gjerninger 2:2 sier: 'De hørte en lyd fra himmelen som en mektig brusende vind ...'

I Esekiel 3 og 4 leser vi at når kjerubene fløy, ga vingene deres en brusende eller svevende lyd. Denne lyden har også blitt beskrevet av teologer som en voldsom type flagring, en trommelyd, bruset fra en rivende elv eller lyden av galopperende hester. Englene produserte en lyd som buldret. I Apostlenes gjerninger 2 (pinse) gikk Den Hellige Ånd inn i det øvre rommet og kunngjorde til verden og hans dannede Ekklesia: 'Det er på tide å buldre!'

"Jeg har hørt dette i ånden - en oppfordring til å buldre. Hver gang jeg hører demonisk lære bli spydd ut, stiger et rop fra djupet inni meg og sier: «Det er på tide å buldre.» Når jeg hører de korrupte stemmene til Akabs og Jesabel, tenker jeg: «Det er på tide å buldre.» Jeg er høre en dristig lyd som kommer fra en bestemt, fryktløs og uforferdet kirke.

Jeg hører lyden av brølende bål, som brenner av 'Ekklesia-altere.' Jeg hører lyden av en annen brusende, mektig vind og stemmen til vår tordnende konge, hvis øyne blinker som ildflammer og har herlighet flammende fra Hans tilstedeværelse. Messias, Bryteren, kommer for å ta et frimodig standpunkt på jorden og svare på spørsmålet om hans relevans.

Politikere, gudsfornektere, vitenskapsløgnere, avgudsdyrkere, urettferdige dommere og korrupte embetsmenn vil forstå at selv om de kan stille spørsmål ved hans relevans, gjør han det ikke. Hans herlighet øker. Spenningen og kraften i Hans rike øker. Jeg hører en oppfordring til den regjerende kirken om å engasjere seg i kjempende troserklæringer med dristig autoritet.

Jeg hører en mektig, brusende elv og lyden av vekkelsesbranner som begynner å rulle over planeten. Denne store utøselsen vil brenne den og være som en snøball som går nedover en bakke, og vokser seg større og større til den ruller over helvetes porter. Det vil dampe ut over demoniske høyborger, urettferdige systemer, pretensiøs religion, demoners lære, antikrists styresystemer, korrupte medier, ugudelig utdanning og filosofiske festningsverker.

Jeg hører kong Davids lyd av marsjering i morbærtrærne. Jeg hører lyden av gjenværende krigere oppstilt til kamp. Jeg hører den rytmiske drønnen av engler som flyr i formasjon, som kommer med lysets hastighet for å hjelpe Kongens Ekklesia. Jeg hører ropet fra Kongen som stiger i intensitet, forkynner Hans ord gjennom Hans rest og Hans englehærer. Jeg hører himmelens seierstrommer. Jeg hører vogner av ild som ruller på plass og raslingen av tørre bein. Jeg hører låser som brytes, murer som faller og en stor og mektig hær begynner å marsjere. Jeg hører ild-tornadoer som snurrer av Guds altere for å gå og ødelegge festninger. Jeg hører demoner som skriker: ‘Det skjer igjen.’ (2 Samuel 5:24; 4. Mosebok 23:21; 2 Kongebok 6:8-23; Esekiel 37)

Vi går nå videre inn i en fantastisk ny æra planlagt av Den Hellige Ånd. En ny æra betegner dramatisk endring. Vi kommer til å se raske fremskritt og nye mulighetsdører i en atmosfære av herlighetsbølger.

Pinsen i Apostlenes gjerninger var virkelig fantastisk, men vi har blitt lovet at den vil skje igjen på et nytt og høyere nivå. Vi beveger oss inn i et nivå av utstrømning som vi aldri har sett før. Engler åpner himmelen over Ekklesia-altrene. Tegn, under og mirakler vil øke. Rikets evangelium vil bli presentert med kraft og vekkelsesilder vil dukke opp, oppblåst av en ny pinsevind. Ildkuler av herlighet, som kometer fra himmelen, vil eksplodere midt iblant oss.

Jeg mottok nylig et syn fra Herren, der 'Jeg så herlighetens engler, kledd i off-white, med strålende hvite bånd. Jeg så da en stor jordklode som ble til en klokke. Mens jeg så på, plasserte Den Hellige Ånd seg selv i sentrum og ble klokkens visere. Deretter begynte han å aktivere mengder av "herlighetsengler" i retning av hvert tall. Jeg så mange engler bevege seg i retning av tallet tolv. Andre beveget seg mot en, to, tre og så videre, inntil engler hadde blitt sendt til hvert nummer på klokken. Jeg hørte Den Hellige Ånd si: "Det er på tide å erklære frigjøringen av herlighetsengler til hele jorden."

Ingen kommentarer: