tirsdag, juni 21, 2022

Mørke skyer og Åndens utøselse


Jordens nasjoner er inne i en sesong med akselerasjon mot både den største utgytelsen av Den Hellige Ånd og den største presstimen i verdenshistorien. Jesaja gjorde det klart at både mørket og Guds herlighet vil øke til uante nivåer sammen i generasjonen som Jesus kommer tilbake: «For mørket skal dekke jorden og det dype mørke folkene [nasjonene]; men Herren skal reise seg over deg, og hans herlighet skal sees over deg” (Jesaja 60:2, MEV).

Ja, en tid med djupt mørke kommer, men samtidig vil Guds herlighet bli sett over hans folk i et enestående mål. I hovedsak profeterte Haggai det samme, og erklærte at Herren vil ryste himmel og jord, havet og alle nasjonene. I sammenheng med denne globale rystelsen, vil mengder komme til Jesus, som vil bli sett på som «Alle nasjoners lengsel».

For så sier Herren, hærskarenes Gud: Jeg vil ryste himmel og jord, havet og det tørre; og jeg vil ryste alle nasjoner, og de skal komme til alle folkeslags [Jesus] lengsel” (Haggai 2:6–7).

Med andre ord, den største høsten av sjeler kommer i sammenheng med endetidens rystelser av nasjonene. Denne ristingen vil være som en "perfekt storm", som påvirker mange områder av livet - økonomisk, politisk, samfunnsmessig, åndelig, militært og mer. Det er i denne sammenhengen at Guds herlighet vil bli sett og forstørret i nasjonene.

Herren er nådig med å gi sitt folk profetisk informasjon om generasjonen som skal leve før hans gjenkomst, omtalt som "tidens tegn". Tidens bibelske tegn inkluderer hendelser og trender som er forutsagt av Jesus, apostlene eller profetene i Det gamle testamente - disse tegnene vil varsle Guds folk (som er i live i generasjonen før Jesu gjenkomst) om hans snartlige gjenkomst.

I Matteus 24 og Lukas 21 identifiserte Jesus 22 tegn på den tiden. Nå, for første gang i historien, øker de fleste av disse tegnene og skaper globale overskrifter. Når alle tegn akselererer på samme tid, så skal Guds folk «kjenne» at de lever i generasjonen før Kristi gjenkomst. Faktisk befalte Jesus én generasjon å vite at hans gjenkomst var nær. Denne befalingen var for generasjonen som lever når alle de 22 tegnene som er profetert i Matteus 24 og Lukas 21 forekommer.

Åtte forskjellige ganger ba Jesus og apostlene, relatert til endetiden, om å våke og be. Når han sa «Se på», menes det faktisk å åpne øynene og se på. Se hva som skjer ettersom det korrelerer med det Bibelen sier. Se. Det er ikke en mystisk ting. Det er faktisk bare å se hva som skjer i nyhetene, bli kjent med hva Jesus og profetene sa, og trekke konklusjonene. La tro og hast oppstå som trekker deg tilbake til alvoret og hastverket og herligheten til den guddommelige historien som utspiller seg i denne timehistorien.

Det er avgjørende at kirken lærer å samarbeide med det Herren gjør i denne timen og i timen som kommer. Væpnet med kunnskap og forståelse av hva Bibelen sier om endetiden, kan vi be i tråd med Guds endetidsplan og gå i forbønn med et evig perspektiv.

- Mike Bickle (bildet), grunnlegger av International House of Prayer/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: