mandag, juni 27, 2022

Se og hør!


I naturlig forstand, hvis vi ønsker å kjenne fremtiden, må vi undersøke fortiden. Historien gjentar seg i en annen kontekst og med forskjellige aktører mens den utspiller seg, men den forblir den samme fordi den gjengir noe naturlig.

Hvis vi ønsker å forstå fremtiden fra Guds perspektiv, må vi åpne våre øyne og ører for profetisk åpenbaring. Bare Gud kan avbryte den naturlige flyten av menneskets historie og avsløre utfoldelsen av noe nytt og ikke sett i historien.

Det er mange profeter som taler i dette øyeblikket i historien. Ikke la overfloden av profetiske ord skape forvirring eller få deg til å distansere deg i frustrasjon fra alt som blir åpenbart. Se etter den skarlagenrøde tråden som går gjennom alle autentiske profetiske ord. Hvert ord vil inneholde en tråd som er en del av et større ord Gud åpenbarer. Når de er vevd sammen, vil de gi oss større klarhet i hva som er i ferd med å skje i vår verden som vil endre løpet av naturlige historien.

"For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene." (Amos 3,7)

- Garris Elkins/Norsk ovrsettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: