onsdag, juni 15, 2022

I ensomhet møter vi vår kjærlige Gud


Ensomhet er stedet hvor 'Gud-med-oss' kan pakkes ut og hvor vår forbinde med Gud-som-er-vår-opprinnelse opprettes, vår kjærlige og velvillige Far og Mor, vår Frelser, vår ubetingede elsker. Og ensomhet er stedet hvor våre egne hjerter avdekker vår djupe lengsel etter å bli elsket betingelsesløst, og å elske med hele vårt vesen. Ensomhet er faktisk stedet for det store møtet, hvorfra alle andre møter får sin mening. I ensomhet møter vi Den-som-kaller-oss-elskede. I ensomhet forlater vi våre mange aktiviteter, bekymringer, planer og prosjekter, meninger og overbevisninger for å gå inn i nærværet av kjærlighet, nakne, sårbare, åpne og mottakelige. Her møter vi en Far/Mor Gud som er all kjærlighet, all omsorg, all tilgivelse. I ensomhet ledes vi til et personlig og intimt forhold til kjærligheten selv.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)


"Siden vi lever av Ånden, la oss holde tritt med Ånden." (Gal 5,25 NIV)

Ingen kommentarer: