søndag, juni 26, 2022

Livet er en gave som skal deles


Hva er da omsorg? Ordet omsorg finner sin opprinnelse i ordet kara, som betyr «å klage, å sørge, å delta i lidelse, å dele i smerte». Å bry seg er å rope ut sammen med de som er syke, forvirrede, ensomme, isolerte og glemte, og å gjenkjenne deres smerter i vårt eget hjerte. Å bry seg er å gå inn i verden til de som bare blir berørt av fiendtlige hender, lytte oppmerksomt til de hvis ord bare høres av grådige ører, og snakke forsiktig med dem som er vant til harde ordrer og utålmodige forespørsler. Å bry seg er å være tilstede for de som lider og å være tilstede selv når ingenting kan gjøres for å endre situasjonen deres. Å bry seg er å være medfølende og dermed danne et fellesskap av mennesker som ærlig møter den smertefulle virkeligheten av vår begrensede eksistens.                                                                       

Å bry seg er den mest menneskelige gesten, der den modige bekjennelsen av vår felles brudd ikke fører til lammelse, men til fellesskap. Når den ydmyke bekjennelsen av vår grunnleggende menneskelige sønderknusthet danner grunnen som all dyktig helbredelse kommer ut fra, så kan kur velkommen ikke som en eiendom man kan kreve, men som en gave man kan dele i takknemlighet.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: