onsdag, juni 01, 2022

En underlig drøm


I natt hadde jeg en underlig drøm. Jeg drømte at Gud hadde sendt en person til Norge som hadde et budskap fra Herren til nasjonen vår. Over alt hvor denne personen kom skjedde det samme. En person sto frem og avbrøt personen som overleverte budsskapet fra Herren, enten med bifall eller med tydelig kritikk. Det førte til så mye uro at folk ikke fikk lytte til det Herrren hadde å si til nasjonen. 

Plutselig hører jeg meg selv si til denne åndsmakten: Ti stille og ydmyk deg for Herren din Gud!

I det sammekommer det en sterk vind og mannen farer opp i luften, og faller sammen som en tomsekk på gulvet. Han faller sammen og ydmyker seg for Herren.

Det bryter ut gråt og sønderknuselse i forsamlingen. Mange omvender seg fra sin stolthet og sine harde hjerter og budskapet fra Herrren blir tatt i mot.

Tidligere i drømmen hadde jeg sett ansiktet til denne personen som stadig avbrøt budskapet. Han, som tidligere hadde hatt skjegg, var skjeggløs og så ganske herjet ut. Jeg snakket til ham, og spurte hva som hadde skjedd. Da svarte han: Jeg er avslørt. Du skulle bare visst min hemmelighet. Jeg lever et dobbeltliv. Ytre sett er jeg from, men bak fromheten skjuuler det seg en hemmelighet.

Jeg tenkte: Du er en ånd, og du blir snart avslørt.

Ingen kommentarer: