tirsdag, september 27, 2022

Ekte menneskelig sorg


Ekte menneskelig sorg betyr å la illusjonen av udødelighet dø i oss. Når de som vi elsker med en "endeløs kjærlighet" dør, må noe også dø i oss. Hvis vi ikke lar dette skje, vil vi miste kontakten med virkeligheten, livene våre vil bli stadig mer kunstige, og vi vil miste vår menneskelige evne til medfølelse.

- Henri Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: