fredag, september 09, 2022

La deg ikke overliste av den onde, del 5

ENGELEN GABRIEL

Engelen Gabriel er Herrens særlige budbærer. Det var han som ble betrodd det største og mest gledelige oppdraget av dem alle: å kunngjøre for den unge jødiske tenåringsjenta Maria at hun var den som vvar utvalgt til å bære fram Guds Sønn. Denne engelens hebraiske navn, Gabriel, betyr 'Guds helt' eller 'den mektige'. 

Engelen Gabriel er gledens budbringer fremfor noen. Han bærer frem Guds budskap om nåde, miskunn og rike løfter. Fire ganger leser vi om engelen Gabriel i Bibelen og hver eneste gang som sendebud med gode nyheter!

Første gang han nevnes er i Dan 8,15-16. I dette skriftavsnittet leser vj om profetiske syner som gjelder "de siste tider". Gud har gitt Gabriel i oppdrag å bringe frem budsskapet fra Guds tronssal: Gud, som har fremtidens situasjon under kontroll, sier dette til Gabriel i vers 17: "Gi akt på mine ord, menneskebarn! For synet sikter til endens tid."

Den andre gangen Gabriel nevnes i Daniels bok, er da Daniel var i bønn: "...mens jeg ennå talte i bønnen, da kom Gabriel, den mannen som jeg før hadde sett i synet, og rørte ved meg i min store avmakt. Det var ved tiden for kveldsofferet." (Dan 9,21) Til Daniel sa han: "Med det samme du begynte å bære fram dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå er jeg kommet for å kunngjøre deg det. For du er høyt elsket. Så merk deg ordet og gi akt på synet." (v.23) Deretter åpenbarer Gabriel for Daniel en hel rekke av hendelser som skal finne sted i endetiden. 

Første gang engelen Gabriel nevnes i Det nye testamente er i Lukas 1. Han gir seg til kjenne for Sakarja, jfr.v.19, og forkynnet at døåeren Johannes skal bli født og beskriver hvordan hans tjeneste skal bli som Forløperen for Jesus.

Men det viktigste budskapet som Gabriel noensinne har kommet med er budskapet til Maria om Jesu fødsel: "Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus." (Luk 1,30-31) 

I neste artikkel skal vi se nærmere på de himmelske vesener som går under navnet Serafer og Kjeruber.

fortsettes

Ingen kommentarer: