onsdag, september 28, 2022

På søndag ber vi om fred for Jerusalem


Søndag 2.oktober deltar en halv million kristne fra 175 land i Den internasjonale bønnedagen for Jerusalem. Bli en del av de som tar Salme 122,6 på ramme alvor: "Be om fred for Jerusalem." Gud har store planer for denne byen, Han vil gjøre den til en lovsang på jorden. Derfor er det en slik strid rundt Jerusalem, og derfor er vi kalt til å be for den: "For Sions skyld vil jeg ikke tie, og for Jerusalems skyld vil jeg ikke være stille, før hennes rettferdighet går fram som en stråleglans, og hennes frelse som et brennende bluss... På dine murer, Jerusalem, setter jeg vektere. Aldri skaal de tie, ikke hele dagen og ikke hele natten. Dere som minner Herren, unn dere ingen ro. Og gi ham ikke ro før han bygger Jerusalem opp igjen, og gjør henne til en lovsang på jorden." (Jes 61,1 og v.6-7)

May Sissel og jeg var til stede i Jerusalem på det møtet hvor den amerikanske forbederen Robert Stearns stiftet "International Day of Prayer for Jerusalem'. Det var i 2002. Den internasjonale bønnedagen har vokst fra noen få hundre som var samlet i Jerusalem denne oktobrdagen, til det den er i dag, hvor den altså samler en halv million kristne fra 175 land. 

Det var sterkt å være tilstede i 2002, på vår aller første Israelstur, og det er fantastisk og se tilbake på disse 20 årene og hva Gud har gjort.

Fremtiden er både mørk og lys for Jerusalem. En gang i nær framtid vil "alle hedningenefolkene gå til krig mot Jerusalem" (Sak 14,2), men så vil Herren Jesus komme tilbake til Oljeberget og Fredsriket - 1000 års riket - bli opprettet: "På den dagen skal hans føtter stå på Oljeberget." (Sak 14,4)

Ta del i bønnedagen på søndag der hvor du befinner deg, og sett av denne dagen til å be for Guds planer ikke bare for Jerusalem og Israel, men for hele Midt-Østen!

Ingen kommentarer: