tirsdag, april 28, 2015

Stor iver etter å få lese Bibelen i Iran

'Jeg har lett etter Gud i mange år!'

'Det er vanskelig å finne en Bibel i Iran'.

'Har du hele Bibelen? Jeg vil så gjerne kikke i den, holde den.'

'Jeg ønsker å finne ut hva den kristne tro handler om. Jeg har hørt noe, men jeg er ikke sikker på om det er sant. Jeg har gått til noen av de amerikanske kirkene, men de sendte meg bort fordi de var redd for at jeg kunne få problemer'.

Dette er noe av det teamene fra 'Tilbake til Jerusalem' visjonen som arbeider i Iran får høre. Det er oppmuntrende. Vekkelsen i Iran griper stadig om seg, og nye mennesker kommer til tro hver eneste dag.  Det til tross - eller kanskje på grunn av - forfølgelsen som er så intens. Bibeldistributørene er ofte å finne ute på gatene. Noen av dem preker ute på gatene! Tenk hvilken frimodighet. Når som helst kan iransk sikkerhetspoliti slå til, men disse kineserne er uredde. De er villige til å betale prisen.

Noen av de som står rundt kineseren som forkynner evangeliet for dem, griper begjærlig etter Bibelen. Noen av dem kysser den og er djupt grepet over endelig å få holde en Bibel i sine hender. En av kvinnene som mottar Det nye testamente denne dagen, setter seg ned på en benk i en park i nærheten. Hun observeres lesende i sitt Nytestamente i flere timer før hun går videre.

La oss be, kjære bedende venner, for det som skjer i Iran! Takk Gud for vekkelsen som brenner i hele landet, for alle som kommer til tro, for husmenighetene som vokser og be for teamene fra 'Tilbake til Jerusalem' visjonen og for de forfulgte.

På bildet sees Broder Yun, eller Den himmelske mannen, som ber for Iran.

Ingen kommentarer: