mandag, januar 29, 2018

Evangelikale menigheter nektes registrering i Turkmenistan

I mars 2016 ble det vedtatt en ny lov i Turkmenistan om religiøse organisasjoner og religiøs frihet. Den nye loven krever at religiøse organisasjoner må registreres på nytt. Uten en slik registrering vil organisasjonen bli ansett som ulovlig. Det betyr at medlemmer av organisasjoner som ikke er registrerte heller ikke kan møtes.

For å bli registrert må en organisasjon ha minst 50 medlemmer, og de som signerer må minst være 18 år. Man må også betale en avgift på drøyt et tusen norske kroner. Kristne i Turkmenistan anklager myndighetene for å forskjellsbehandle evangelikale kristne. Evangelikale kristne er de eneste institusjonene i det turkmenske samfunnet som blir nektet en slik registrering. Det betyr at evangelikale kristne når som helst kan bøtelegges eller arresteres.

Nå har lederne for seks evangelikale menigheter skrevet et brev til president Gurbanguly Berdimukamedov, hvor de ber om at deres menigheter blir registrert. De ber også om å få åpne en kristen bokhandel.

Evangelikale kristne i Turkmenistan møtes i hemmelighet, for eksempel i kafeer og restauranter eller i skogene og i fjellet. La oss huske dem i våre forbønner.

Ingen kommentarer: