fredag, januar 12, 2018

Ungdomspolitikere presser på for assistert selvmord

Det kjempes i kulissene for at legeassistert selvmord skal godkjennes i Norge. De som presser mest på er ungdomspartiene Unge Venstre, Fremskrittspartiets Ungdomsorganisasjon og Grønn Ungdom, men også Unge Høyre og Arbeidernes Ungdomsfylking følger like etter. Det bør kristne som ber for Norge merke seg.

Det er journalist Bjørgulf K. Bjåen som skriver dette i Vårt Land torsdag denne uken.

Det partiet som er helt i frontlinjen for assistert selvmord i Norge er Fremskrittspartiet. Det var partiets ungdomsorganisasjon som presset moderpartiet, og som sørget for at landsmøtet i FrP våren 2009 vedtok å gjøre aktiv dødshjelp mulig i Norge. Dermed flyttet Fremskrittspartiet et av de gamle grenseskillene som Gud i sitt ord advarer mot å bli flyttet.

Landsmøtevedtaket i Fremskrittspartiet ble plassert i partiets prinsipprogram. Det ble strid om dette, og partileder Siv Jensen tonet dette ned i forbindelse med valgkampen i 2009. Men saken stopper ikke der. Ungdommene i Fremskrittspartiet presser på. De er en pådriver for å åpne for aktiv dødshjelp, og har sørget for at FrP fremdeles har vedtaket fra landsmøtet i 2009 med i sitt prinsipprogram.

Og det er likedan i Venstre, som nå er i regjeringsforhandlinger. Ungdommene i partiet er også pådrivere for å gjøre assistert selvmord lovlig.

Men ungdommene er ikke alene.

I følge journalist Bjåen ønsker også 'fleire lokallag og fylkeslag i Norges to største parti' å fjerne hindringene i straffeloven. Bjåen nevner Troms AUF og Østfold AUF som eksempler på fylkeslag som har gjort vedtak på sine årsmøter i fjor for å gjøre aktiv dødshjelp i Norge lovlig.  Det samme har Arbeiderpartiets ungdomsfylking i Fredrikstad og Moss gjort vedtak om på sine årsmøter.

Ingen kommentarer: