onsdag, januar 10, 2018

Vekkelse midt i ruinhaugene i Syria

I årevis ba syriske kristne om vekkelse. 'Men jeg kunne aldri ha forestilt meg at den skulle komme gjennom en krig,' sier en kirkeleder. Syv år med borgerkrig har etterlatt Syria i ruiner. Mange av de som kom fra kristne familier forlot Syria i en tidlig fase av krigen, noe som førte til stor fortvilelse hos mange menighetspastorer som så at deres forsamlinger ble mindre og mindre-

Etter at deres land ble omformet til ei steinrøys, forsøkte disse pastorene å hjelpe til så godt de kunne. Mange menigheter gav bort klær og mat til de som banket på deres dører for å få hjelp i deres trengsel.

Så skjedde det utenkelige: muslimer begynte å komme til kirkene for å få hjelp. De søkte ly i kirkene og de hadde mange spørsmål om den kristne tro. Lengselen etter Gud var sterk, og etter å ha blitt presentert for evangeliet, kom en etter en til tro.

Midt ruin-haugene i Syria pågår det nå en stille vekkelse!

Men det er ikke bare muslimer som kommer til tro. Også en del nominelle kristne kommer nå til en levende tro på Jesus. Disse har gjerne familie og slektninger som har ortodoks eller katolsk bakgrunn, men har selv ikke tatt et standpunkt for Jesus. Disse menneskene blir nå sterkt påvirket av vekkelsen som berører muslimene.

La oss be for dette forunderlige verk Gud gjør midt i de kolossale lidelsene i den syriske befolkningen.

Ingen kommentarer: