mandag, januar 22, 2018

Visepresident Pence: Vi ber om fred for Jerusalem!

Det var sterkt å følge den direktesendte talen til visepresident Mike Pence (bildet) i Knesset i Jerusalem i dag, som når disse linjene skrives nettopp er avsluttet.

USA's visepresident talte varmt om Israel, som et tre med djupe røtter, og som har velsignet verden på så mange måter. Ikke minst gjennom fremragende vitenskapsmenn som har vært opphavet til store fremskritt, ikke minst medisinsk, men også på en rekke andre områder.

Visepresident Pence tok frem Salme 122: "Be for Jeruslems fred", og gjentok også løftet fra denne salmen: "De som elsker deg, skal ha fremgang."

"Det kommer en dag, fredens dag, når Israels fiender er nedkjempet," sa Pence og "freden vil senke seg over Midt-Østen."

Det er ingen tvil om at medlemmene av Knesset møtte en djupt troende mann, som ikke bare gav dem et politisk budskap, men som talte ut fra sitt hjerte.

Men før den amerikanske visepresidenten slapp til forsøkte en gruppe arabiske advokater å protestere, men disse ble straks ført bort. Pence forsikret medlemmene av Knesset om at USA vil åpne sin ambassade i Jerusalem før slutten av 2019.

Pence nevnte også Iran i sin tale og forsikret medlemmene av Knesset at USA aldri vil tillate at Iran får atomvåpen. Han ba også palestinerne om å besinne seg og komme tilbake til forhandlingsbordet.

"Fred kan bare komme gjennom dialog", sa den amerikanske visepresidenten.

Israles president, Reuven Rivlin, var til stede under talen til Pence, og visepresidenten la hånden på hjertet sitt når presidenten reiste seg for å forlate Knesset, som et tegn på sin hengivenhet.

Foto:Wikipedia

Ingen kommentarer: