tirsdag, januar 09, 2018

Jeg tilhører Jesus

I går talte Herren så sterkt til meg ut fra ordene i 1.Kor 3,23:

"... men dere hører Kristus til."

Det får store konsekvenser for våre liv - om vi tar de ordene på ramme alvor.

Jeg tilhører ikke meg selv. Jeg tilhører heller ingen andre. Jesus er ikke bare Frelseren, Han er også Herren. Jeg kan ikke velge bare den ene siden av Ham. Enten er Han både Frelser og Herre, eller så er Han ingen av delene. Paulus omtaler seg seg som "Jesu Kristi tjener." Ordet for 'tjener' og ordet for 'slave' er et og samme ord på gresk.

I det samme brevet skriver apostelen Paulus:

"Dere er dyrt kjøpt ..."  (1.Kor 6,20)

Vår frelse kostet alt. Den kostet Jesus livet. Han betalte for den med sitt dyrebare blod. Jeg er kjøpt fri - fra synden og fra verden og fra en evig fortapelse - av Jesus. Og tilhører Ham.

Hvilke praktiske konsekvenser får det for våre liv i dag? I de valgene vi gjør? I vårt forhold til mennesker?

Jeg tilhører Kristus!

Det er jo aldeles fantastisk.

Spøtsmålet er: Er jeg til salgs? Finnes det ting jeg ville forråde Jesus for? Eller vil jeg være lojal mot Ham hele livet?

Ingen kommentarer: