lørdag, januar 06, 2018

Et stort skille og profetiske ord for 2018

R. Loren Sandford (bildet) er en profetisk røst jeg gjerne låner øret til. Han har våget å sette et kritisk søkelys på mye av det som utgir seg for å være profetisk tale i vår tid, og han er heller ikke en som profeterer i 'hytt og pine' hver eneste dag. Når han taler er det med integritet og med tyngde.

Jeg har valgt å oversette følgende, som jeg finner relevant for oss:

"Dette er noe jeg sa i forbindelse med en profetisk konferanse i Lakeland, Florida den første uken i november: et stort skille åpner seg mellom de som er søkersensitive og de som søker å være følelsomme for Gud. Dette gjenspeiler den større splittelsen som finnes mellom venstre og høyre, liberale og konservative, hyper-nåde og kostbar nåde, mellom moral og umoral. Det er livsforbedrende kristendom mot en kristentro basert på korset, Jesu blod og oppstandelsen. Jeg lever for å dø med Ham, slik at jeg kan leve med Ham. Det er underholdnings-kristendom versus tilbedelse i ånd og sannhet."

R. Loren Sandford har også kommet med disse profetiske ordene om 2018:

'Forhåndsvisning' er en del av mitt profetiske budskap for 2018. Gud vil bevege seg med makt og økende hastighet for å gjøre sitt folk helt. Skjulte synder vil bli avslørt og ødelagte steder vil bli avdekket for at Gud skal gjenopprette og manifestere sin herlighet gjennom oss. Så dette er et helbredelsens år - som ikke bare varer et år, men for en lengre periode. Gamle sår. Smertefulle sår. Skuffelser. Hellig olje vil strømme over disse sårene, for etter at de er blitt avdekket kommer rensingen. Det vil ikke bare handle om det indre livet, men også om sykdom og ødelagte kropper. I motsetning til tidligere perioder vil den komme på en mer forsiktig måte, full av kjærlighet, uten fanfarer eller overdrivelser eller sinne eller fordømmelse eller legalisme eller metoder.

Ingen kommentarer: