torsdag, januar 25, 2018

Om å kjenne Gud som Faderen

"Å kjenne Gud i et nært forhold som 'vår Far' er en ting. Men å kjenne Ham som Gud Faderen, kilden og opphavet til alle ting, er noe mer. Abraham hadde lært at ingenting kunne verken hindre eller hjelpe Gud. Han er allmektig."

- Watchman Nee i boken 'Forvandlet til Hans bilde', Logos forlag 1993, side 69.

Bildet er forøvrig et hittil ukjent bilde av den kinesiske husmenighetsledern. Hvor det er tatt, vet jeg ikke, men det er sannsynlig på en av hans Europa-reiser.

Ingen kommentarer: