onsdag, januar 05, 2011

Kan alle bli medlem av svenske pinsemenigheter?

Det blir spennende å se hvor svensk pinsebevegelse havner til slutt. I følge svenske Dagen deltar nå seks forsamlinger i en referansegruppe, som skal utrede spørsmålene rundt hvem som kan være medlem av en menighet. Innen mai skal denne referansegruppen legge frem et forslag til en alternativ forsamlingsordning. Dermed er også svensk pinsebevegelse inne i samme prosess som den norske.

I et intervju med Dagen slår forstanderen for svensk pinsebevegelse, Pelle Hörnmark (bildet), fast at svensk pinsebevegelse har forlatt begrepet menighetstukt.

I prosjektet som nå er satt i gang i Sverige skal man se nærmere på spørsmålene knyttet til om barnedøpte kan være medlemmer av en pinsemenighet. I følge Dagen sier Hörnmark at referansegruppen ikke skal drøfte de teologiske spørsmålene, men at dette i første rekke handler om et ordningsspørsmål. Når Dagens journalist spør om spørsmålene rundt medlemskap for homofile og samboende også skal drøftes i denne referansegruppen, svarer Hörnmark bekreftende på dette.

Du kan lese mer om saken her:

http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=241701

1 kommentar:

Ludvig Hoffman sa...

Då vet jag ännu ett passande ämne för vårens närradioprogram från Pingstkyrkan Eskilstuna.

Men först ut detta år är programmet om Carl Boberg, ty nu får man äntligen sjunga hans sånger utan att betala till maffian! (STIM)