fredag, januar 14, 2011

Velsignelsen ved vår dåp

En av de tingene jeg merket meg på Bjärka Säby denne gangen var den sterke understrekningen av dåpens betydning. Jeg har allerede nevnt dette i en tidligere bloggartikkel. Her følger noe som Peter Halldorf (bildet) har skrevet om dåpen:

"I dopskällan tar allt sin början. Här uppstår det kristna livet. Människans pilgrimsfärd mot Gud inleds i dopet och dess mål är dolt i dess början.

Det går alltså att veta att man är kristen. Ivigningen till Guds rike sker genom en akt som innefattar kroppen och utspelar sig i tid och rum. Dopet er et fast punkt, en ofrånkomlig händelse, i en kristen människas livshistorie. Den som er döt kan rimligen inte tvivla på den saken. Vort dop har ett datum och den har bevittnats av fler än oss själva. Vår kristna identitet är inristad i historien.

Det saknar inte betydelse att det kristna livet vilar på en handlig som ingen kan beröva oss: Jesu død och oppståndelse, som vi blir delaktiga genom dopet. Inre erfarenheter är det lett att tvivla på. Inbillade jag mig bara? Var det känslorna som spealade mig ett spratt? Men det går knappast att intala sig att man är döpt.

När det inte känns som om Gud är nära, eller nar våra gudsbilder krackelerar, kan vi tryggt luta oss mot vårt dop. Det vittnar om vår tillhörighet. Dopet i vatten utgör en garanti utan bäst-före datum. Den som grundar sin tro på sitt dop, och inte sitt dop på sin tro, slår undan benen på tvivlet.

Dopet demonsterar att livet i Kristi efterföljd inte bara berör en inre eller en andlig sfär av våra liv. Gud är inte en abstraktion och trin allt annat än en ide. Tron gör anspråk på hela vår varelse och får føljder för vårt totala liv. Genom dopet har vi framburit oss själva som 'ett levande och heligt offer' åt Gud (Rom 12,1). Allt tillhör oss efter dopet, 'hela världen, liv och död, nutid och framtid.' Men vi tillhör Gud. (1.Kor 3,22-23)

(Fra boken: En liten vägledning till Dopet av Peter Halldorf)

6 kommentarer:

Anonym sa...

Fint å lese om dette, men jeg må spørre om dette gjelder "voksen"dåp eller en kan regne med sin barnedåp.

ville vært fint om du kan komme med et svar på dette.
Hilsen karin

Bjørn Olav sa...

Dette er et utdrag av en bok Peter Halldorf har skrevet om dåpen. Mot slutten av denne boken kommer han inn på dette spørsmålet. Om dette skriver han blant annet:

"En skillnad av mer avgörande karaktär, som fortfarande kan ge upphov til konflikter, är frågan om barndop och troendedop. Att dop av små barn innom kristna familier skedde så tidligt som i början av 200-tallet framgår av de fornkyrkliga texterna. Flera kyrkofäderhävdar också att kyrkan mottagit traditionen från apostlarna, men om bruket av barndop under de första tva århundrandena råder det dock delade meningar, ettersom det i stort sett saknas texter om detta. Det hör emellertid också till bilden atten del kyrkofäder argumenterar för att man man bör venta med dopet -bland annet av rädsla för att missbruka dopets nåd...

Viktigare än dopets när og hur, är alltid det namn i vilket vi är döpta..."

Vi har ingen dokumentasjon av dåp av barn før 200-tallet, og den første henvisningen til dåp av barn er en tekst som advarer mot det. Jeg har dyp respekt for mennesker som opplever at den dåp de er døpt med sin barn, holder. Selv mener jeg det er en fordel å være så stor at man forstår hva man er med på.

Dagfinn Stærk sa...

Jeg skulle ønske vi kunne ta ti års pause fra å diskutere "barnedåp" eller "voksendåp"/"troendesdåp". La oss da bruke disse ti årene på å se hva dåp er, hva den innebærer, hva den gir (hvis den gir noe), dens følger for vår livsførsel. Blir vi noenlunde enige om dette, kan vi deretter bruke litt tid på å samtale om det er en nedre aldersgrense for når man kan døpes. Jeg mener absolutt ikke at spørsmålet om dåp av spedbarn er uviktig, men jeg mener at den ensidige fokuseringen på akkurat den siden ved dåpen forhindrer oss fra en samtale vi virkelig trenger om hva dåp virkelig er.

Bjørn Olav sa...

Det var kanskje noe av det som var befriende på Bjärka Säby. Fokuset lå på hva dåpen innebærer, at vi er døpt inn i Kristi kropp. Som døpte kristne kan vi få del i nattverden.

Ludvig Hoffman sa...

Fina formuleingar, men har alla dessa stöd i Skriften?

För övrigt är jag och min familj "dubbeldöpt" (SvK + Pingst) och jag har läst hur de äldre kyrkosamfunden har resonerat om oss.

Det är inga vackra ord precis.

Bjørn Olav sa...

Det er vanskelig å vite når du ikke konkretiserer hva du sikter til.