onsdag, januar 19, 2011

Makarios Egypteren fikk stor betydning for Johann Arndt og John Wesley

I dag feirer de som følger den Økumeniske kalenderen for kommuniteten på Bjärka Säby minnedagen om den hellige Makarios Egypteren. Han er også kjent som Makarios den eldre, Makarios den store eller betegnende nok: Ørkenens lampe.

Han ble født i Øvre Egypt i år 300 og levde til han var 91 år. Makarios ble født i landsbyen Shabsheer. Ganske ung ble Makarios tvunget av sine foreldre til å gifte seg. Han lot som om han var blitt syk, og ba sine foreldre om å få reise ut i ørkenen for å hvile. Når han vendte tilbake var hans kommende brud død, og rett etter døde også hans foreldre. Arven etter dem delte han ut til de fattige. Når de som bodde i landsbyen så dette tok de ham med til biskop Ashmoun, som ordinerte ham til prest.

En tid etter ble han anklaget for å ha gjort en kvinne gravid. Makarios forsøkte ikke å forsvare seg selv, enda det ikke var noe sant i anklagene mot ham. Når kvinnen skulle føde oppstod det komplikasjoner, og kvinnen klarte ikke å føde barnet frem før hun bekjente at hun hadde løyet om at Makarios var far til barnet og at Makarios var uskyldig i anklagene hun hadde rettet mot ham. Etter dette trakk Makarios seg tilbake i ørkenen, til Nitrian.

Det er mens han er her i ørkenen at han oppsøker Antionius den store, og lærer av ham om det monastiske livet. Når han returnerte til Sketis øst for Nilen i en alder av 40 år, ledet han en monastisk kommunitet resten av sitt liv.

I sine Femti homilier undestreket han kraftig Den Hellige Ånds betydning i det kristne liv; disse kom til å få stor innflytelse på Simeon den nye Teologen på 900-tallet og på Johann Arndt og John Wesley på 1600- og 1700-tallet. Han blir sett på som grunnleggeren av det berømte Makariosklosteret, som i nyere tid er blitt restaurert av fader Matta al-Miskin, eller Matteus den fattige.

Ingen kommentarer: