tirsdag, januar 18, 2011

Vi trenger å tilby en erfaring av Gud

Jeg fortsetter å sitere fra Enzo Bianchi's bok, da jeg finner det han skriver så svært relevant, ikke bare for meg, men jeg vil tro for mange med meg. Enzo Bianchi (bildet) er lederen for Bose-kommuniteten i Italia.

"Det finns inget kristet liv uten andligt liv! I mötet med de troende är kyrkans grunnläggande uppdrag att erbjuda en erfarenhet av Gud, ett liv i samklang med Gud. Det är i dag av stor betydelse att inpränta dessa elementära sanningar, för vi lever i en tid då kyrkan - präglad av pastorala bekymrmer - ananmmat idèn att vår troserfarenhet stämmer öveens med sociala engagemeng i samhället snarare än att den grundar sig på en personlig relation till Gud... Att reducera den kristna erfarenheten till att vara en moralisk, etisk dimension är det snabbaste sättet att urholka tron. Tron däremot leder oss til en virkelig erfarenhet av Gud. Den för oss in i det andliga livet, som är ett liv under Den Helige Andes ledning."

Så sant dette er!

Vi trenger å gjøre oss erfaringer med Gud, for troen handler om en inderlig relasjon til Gud. Det holder ikke bare å ha en korrekt oppfatning av hvem Gud er. Vi må lære Ham å kjenne, og når vi gjør oss erfaringer med Gud, har vi noe å gi videre i form av et vitnesbyrd om eget levd liv.

Ingen kommentarer: