torsdag, april 18, 2019

En profets utdannelse

'Gud fører en profet gjennom en renselsesprosess, og beskjærer en profet og utvikler deres karakter. Profeten må gi gjensvar i deres egne liv som Herren tar opp med dem før de på en effektiv måte kan forholde seg til problemene i livene til andre.'

- John Eckhardt i boken 'Prophet Arise'. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: