lørdag, april 13, 2019

Ære

Fra dagens tidebønn - midt på dagen: 'I Ham er alt blitt skapt, i himmelen og på jorden,

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen.

Hellige Herre Gud, hellige, sterke Gud, hellige udødelige, miskunne deg.'

(Fra 'Tidebønner gjennom året. Del II.' Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby)

Ingen kommentarer: