lørdag, april 27, 2019

Hemmeligheter fra lønnkammeret, del 11

Vi lever i en tid hvor det er viktig å være synlig. Men for den som vil leve med Gud er tilbaketrukketheten en hemmelighet. Det viser den hellige historien oss til fulle, slik den er nedfelt i både Det gamle- og Det nye testamente og i livene til menn og kvinner gjennom kirkens 2000 årige historie.

I en av sine dagbøker - The road to Daybreak - skriver Henri Nouwen følgende:

"Jeg har sagt til meg selv: Hvis du virkelig ønsket å bli mindre synlig, mindre kjent, forsøk da å gjøre denne hendelsen (Nouwen sikter til en spesiell hendelse i hans liv) og bruk den til å bli mer glemt, mer oversett; mer takknemlig for anledningen. Stol på at det at du trekker deg tilbake vil gi deg nye øyne til å se deg selv, din verden, og din Gud. Mennesker kan ikke gi deg nye øyne, bare Den Ene som elsker deg grenseløst." (Henri Nouwen: The road to Daybreak. Darton, Longman & Todd, 1991, side 26. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Jeg har funnet at jeg lærer mest og ser størst endring i eget liv når jeg oppholder meg i mitt lønnkammer, og trekker meg tilbake. Det er også da jeg erfarerer Guds nærvær tydeligst. Jeg klarer meg ikke uten.

Ingen kommentarer: