søndag, april 14, 2019

Herved er dere advart!

På en nyopprettet Facebook-side omtales jeg på følgende måte:

"En sentral skikkelse i den katolsk-økumeniske bevegelsen i vår tid er baptist-katolikken Bjørn Olav Hansen, som er sterkt involvert i Østens mystikk, new age, kontemplativ bønn (meditasjon), Maria- og ikon-dyrkelse. Han er en omreisende predikant som holder taler på såkalte 'fellesmøter' - da fortrinnsvis i baptistsamfunnets regi.'

Så da så! Herved er dere advart! Personen bak Facebook-siden er den samme som kontakter menigheter hvor jeg er invitert til å tale, for å advare mot meg.

Men det denne personen holder på med er LØGN.

* Jeg har aldri vært involvert i Østens mystikk.
* Jeg har aldri vært involvert i New Age
* Jeg har aldri dyrket Maria eller ikoner
* Jeg har ingen kontakt verken offisielt eller uoffisielt med Den romersk-katolske kirke

Kristne burde snakke sant.

Ingen kommentarer: