mandag, april 22, 2019

Jesus leger vår smerte

"Hvordan blir vi leget fra sårende minner? Vi blir først og fremst leget ved å gjøre dem tilgjengelige, ved å løfte dem ut av glemselens hjørne, ved å huske at de er en del av vår livshistorie. Det som er glemt, er utilgjengelig, og det som er utilgjengelig kan ikke leges...

Jesus Kristus leger våre smerter ved å løfte våre vonde, glemte minner ut av den egosentriske, individualistiske privatsfæren. Han setter dem i kontakt med hele menneskehetens smerte, en smerte han tok på seg og forvandlet. Legedom betyr derfor ikke primært å fjerne smerte, men å avsløre at vår smerte er en del av en stor smerte. At vår sorg er en del av en stor sorg, at vår erfaring er en del av den store erfaringen til ham som sa: Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet? (Luk.24,26)

- Henri Nouwen: Du er elsket. Luther 2019, side 114.

Ingen kommentarer: