søndag, april 21, 2019

Kristus er oppstanden!

"Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd. Nå og alltid og i evigheters evighet. Oppstandelsens dag! La oss opplyses av høytiden! La oss omfavne hverandre! La oss si, 'brødre', selv til de som hater oss! La oss tilgi alt for oppstandelsens skyld. Og la oss rope ut: Kristus er oppstanden fra de døde, med døden nedtrampet han døden, og til dem som er i gravene ga han liv.

Etter å ha sett Krisi oppstandelse, la oss falle ned for den hellige Herren Jesus, Han som alene er uten synd. For Ditt kors faller vi ned, Kristus, og Din hellige oppstandelse lovsynger og priser vi. For Du er vår Gud og vi kjenner ingen uten Deg. Ditt navn påkaller vi. Kom alle troende, la oss falle ned på grunn av Kristi hellige oppstandelse. For se, gjennom korset har gleden kommet til hele verden. Vi priser alltid Herren, lovsynger Hans oppstandelse. Ved å ha utholdt korsfestelsen overvant Han døden med sin død."

Fra Den ortodokse påskeliturgien. Ortodokse hymner for den store fasten og påsken. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: