mandag, april 01, 2019

For en søndag!

s

For en søndag det ble! Først nattverdgudstjeneste i Toten frikirke med markering av 95 års dagen til et kjært menighetsmedlem og en god venn, Kåre Aandalen. Jeg talte om tre gamle menn, som hver på sin måte fikk et løfte fra Gud og som fikk se det oppfylt: Abraham, gamle Simeon i Tempelet og Kåre. Poenget mitt var å understeke Guds trofasthet og at Gud bruker oss i alle aldre, også når vi blir gamle. Mænsing satte sitt gode preg på en festgudstjeneste.

Så bar det til Oslo, til Oslo Misjonskirke Betlehem, til en gudstjeneste hvor jeg hadde fått et tema: Bønn for syke,

Det ble en stillferdig, vakker, liturgisk bønnegudstjeneste, også her med feiring av Herrens måltid. Jeg snakket om hvordan vi bør møte mennesker med livsutfordringer som sykdom kan være, og hvordan vi kan be for dem.

Før nattverdfeiringen ble det gitt anledning til å bli salvet og bedt for, og flere benyttet anledningen til det.

Så takknemlig for å få være med på alt dette, og få treffe og snakke med så mange flotte mennesker, få be sammen med dem. feire Herrens måltid sammen og få dele Guds ord - selv om kroppen skjelver og smertene er store. Gud være lovet! All ære til Herrens navn.

Billedtekst: Sammen med pastor Erik Andreassen etter møtet i Oslo Misjonskirke. En ære å få være der. En stor takk for at May Sissel og jeg ble invitert.

Ingen kommentarer: