tirsdag, april 23, 2019

Påsken som dåpshøytid

Dette uskarpe dåpsbildet får stå som et sterkt vitnesbyrd om hva som Gud gjør i den muslimske verden. Eugene Bach, som er en av lederne innen 'Tilbake til Jerusalem'-visjonen, forteller at to afghanske muslimer, som er kommet til tro på Jesus, ble døpt på beskjennelsen av sin tro i et muslimsk land påskeaften.

Påsken, og da særlig 1.påskedag har helt siden den første kristne tiden vært en av kirkens største dåpshøytider. Kanskje den største. Ikke så underlig, siden symbolikken blir så sterkt underskreket:

"Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til Hans død? Vi ble altså begravd med Ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, slik skulle også vi vandre i et nytt liv." (Rom 6,3-4)

La oss takke Herren for det som skjer i den muslimske verden, hvor stadig flere kommer til tro på Jesus. Troens fiender er ikke så opptatt av at muslimer sier at de er kristne. Det de derimot frykter er om de lar seg døpe. Det er nemlig radikalt. Dåpen innebærer nemlig et endelig brudd med Islam, med verden og er et endelig bevis på at man har gått fra døden til livet. Derfor ender da også mange muslimer som har kommet til tro på Jesus og latt seg døpe på bekjennelsen av sin nye tro, som martyrer.

Kanskje forstår troens fiender mer av dåpens radikale innhold enn mange kristne?

Ingen kommentarer: