fredag, april 05, 2019

Profetisk: Mitt folk står overfor demonisk skravling - ligg lavt

Dette profetiske ordet berørte meg så sterkt i morgentimene i dag. Jeg har derfor valgt å oversette det til norsk. Det går rett inn i min situasjon med den motstanden vår tjeneste utsettes for i denne tiden:

"I det jeg ba hørte jeg Herren si: 'Ryan, jeg ønsker at du skal legge deg på gulvet. I denne tiden vil jeg at du skal ligge lavt.' Så sa Han til meg: 'Jeg vil at du skal bøye deg for Meg og Jeg vil at du skal hvile i Min herlighet.' I det jeg lå der på gulvet, begynte jeg å se vekten av Guds herlighet komme over Hans folk.

Herren sa: 'I denne tiden er Mitt folk utsatt for demonisk skravling.'

Mange har blitt utsatt for angrep som har bundet deres sinn, løgner og beskyldninger, sammen med ulike former for utfordringer og angrep. Han sa: 'Jeg ønsker at Mitt folk bare skal hvile i Min herlighet. Jeg ønsker at de bare skal puste i Min nærhet, puste inn Min herlighet.' 

Jeg lå ikke på ansiktet, men følte at Herren sa at jeg skulle ligge på ryggen. Da sa Han til meg: 'Begynn med å puste inn Min herlighet. Jeg ønsker ikke at Mitt folk skal kjempe deres egne kamper eller forsvare seg selv, bare underordne seg og overgi seg til vekten av Min herlighet. Fra sentrum av Min herlighet skal Mine engler stige frem på deres vegne. Ut fra sentrum av Min herlighet vil herlighet og fred stige som en forfriskende brønn, og overta deres sjeler. Deres sinn vil bli mettet med fred og fylt med Mitt nærvær.'

Det er en tyngde i den herligheten som kommer. Jeg ser herligheten komme over Guds folk, og jeg ser denne herligheten over Guds planer for mange i 2019. Herren har gitt mange vanvittige, overnaturlige, djerve og dumdristige byggeplaner. Han viser deg ting du aldri har drømt om å gjøre. Han sier:

'Du må ligge lavt i herligheten fordi du kan ikke løftes opp og si at du er den eneste.' 

Dette er overgivelsens årstid. Vi beveger oss ikke før Gud sier at vi skal gjøre det. 

Vi er som Jesus fordi vi har Hans DNA; likevel må vi forstå at Jesus er den som gikk til korset,. Det er i Jesu nærvær folk blir helbredet. Det er i Jesu nærvær at liv forandres. Det er i Jesu nærvær at Guds planer oppfylles. I herlighets sfæren dras du nærmere Jesu person. 

Jeg hører Herren si nå: 'Jeg har nære, forsvarsmekanismer for deg i Min herlighet. Tre ikke ut av Min herlighet fordi de lyver om deg. Tre ikke ut av Min herlighet fordi noen kritiserer deg. Tre ikke ut av Min herlighet fordi noen angriper deg. Tre ikke ut av Min herlighet fordi ditt sinn er blitt bedratt.

'I Min herlighet,' sier Herren, 'dekker Jeg deg. I Min herlighet omslutter Jeg deg. Min herlighet omslutter deg.'

Akkurat nå, synes det som om motstand er brutt ut på hver side for mange. Jeg føler virkelig at fienden forsøker å gjøre dere motløse og å få frontlinje-røster til å svaie i denne årstiden. Jeg hører Herren si:

'Du trenger å bestige fjellet og ligge lavt i Meg. La skyen Min omslutte deg, for det er i skyen Jeg vil sette mot i deg. Det er skyen som vil dekke deg. Det er i skyen Jeg vil skjule deg. Det er i skyen Jeg vil begrense deg. Det er i Min sky at Jeg vil forløse deg og superlade deg. Jeg vil lansere deg og sende deg ut.

Men i denne tiden må du ligge lavt. Ikke tre ut av overgivelsen."

- Ryan LeStrange. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: