mandag, april 29, 2019

Guds syv ånder

I mine bibelstudier er jeg er for tiden opptatt av Guds trone og Hans tronsal og det som finnes rundt den. Det er jo derfra Guds dekreter og Guds herlighet kommer. Det er en plass fylt av lovsang, tilbedelse, forbønner og røkelse. Av engler, kjeruber og himmelske vesener. Å, denne herlighet og skjønnhet og salighet som venter!

Når seeren og apostelen Johannes i sine syner får se en dør som er åpnet i himmelen, ser han også:

"sju ildfakler som brenner foran tronen" (Åp 4,5)

Hva er dette? Johannes forklarer det med at dette er 'de sju Guds ånder'.

Profeten Jesaja forklarer oss hvem disse syv Guds ånder er. I Jesaja 11,2 leser vi:

"Herrens Ånd skal hvile over Ham, visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, Ånden som gir kunnskap og frykt for Herren."

Dette er Guds syv ånder. La oss be Herren om å få del i deres hemmeligheter.

Ingen kommentarer: