torsdag, april 25, 2019

I dag velsigner vi Færøyene

I dag ber vi spesielt for Færøyene og velsigner alle dets innbyggere. For øyas innbyggere er det en helt spesiell dag. Ikke bare er det det færøyiske flaggets dag, men i år er det ganske nøyaktig 100 år siden øya fikk sitt eget flagg.

Det vakre korsmerkede flagget ble laget av tre færøyiske studenter i København våren 1919, og brakt til Færøyene 22. juni samme år. Det ble først heist i bygda Famjin. Til Olavsøka i 1931 ble det tatt i bruk første gang i en offisiell anledning, og fra 1931 ble det mer vanlig i bruk, selv om det var uoffisielt. Det var først 23.marsd 1948 at flagget ble anerkjent som Færøyenes offisielle flagg. Siden 1947 har 25. april vært nasjonal høytidsdag til minne om flagget.

Færøyene, som består av 18 øyer, var tidligere en del av det såkalte Norgesveldet.

Det er interessant å merke seg at de første fastboende menneskene på Færøyene var keltiske munker. Da skriver vi ca år 625. Sannsynligvis flyttet disse munkene til Island omkring år 800, i tiden rundt de norske vikingenes ankomst.

Ingen kommentarer: