søndag, april 28, 2019

Kristus er oppstanden fra de døde!

I følge den julianske kalenderen er det 1. påskedag i dag. Derfor deler jeg denne teksten som er skrevet av Gregor av Nyssa (359-394), som spilte en viktig rolle på kirkemøtet i Konstantinopel i 381 da treenighetslæren ble formulert: 

Kristus er oppstanden fra de døde. 
Stå opp, du også!
Kristus som sov, har våknet.
Våkn opp, du også!
Kristus har gått ut av graven,
fri deg fra syndens lenker!
Helvetets porter åpner seg,
døden er tilintetgjort,
det gamle menneske er avlagt
og det nye er endelig satt fri!
Om dere blir i Kristus
er dere blitt en ny skapning,
forny dere!
Det er Herrens påske!
Til Treenighetens ære sier jeg det en tredje gang:
Herrens påske!
Det er festenes fest, høytidenes høytid
som overgår alle menneskelige fester.
Det er oppstandelsens dag
og begynnelsen til det sanne liv.
La oss bryte ut i jubel og glede,
la oss omfavne hverandre.

(Hentet fra Kysse spor av Peter Halldorf. Luther forlag, side 129)

Jeg ønsker alle mine ortodokse venner en velsignet påske.

Ingen kommentarer: