onsdag, april 10, 2019

En røverhule

Stavangers nye biskop, Anne Lise Ådnøy. blottlegger en utrolig naivitet, når hun karakteriserer besøket til en sjaman i St. Petri kirke som 'selvutvikling'. Det er skremmende å være vitne til det åndelige jordskjelvet som har rammet Den norske kirke de siste årene, hvor de djupe sprekkdannelsene nå åpner opp for mørke åndskrefter. Hvor skal dette ende til slutt? Som et åndelig konkursbo? Det er å håpe at menighetsrådet i St. Petri kirke er åndelig modne og modige, til å ta sjaman-besøket av plakaten.

Men det er kanskje å håpe på for mye? Men be kan vi! Prinsessetittelen ser ut til å kaste blår i øynene på visse mennesker, og bokstavelig trollblinde  dem, ja, trollbinde dem også. For det er hva dette er: okkultisme.

Jeg håper mange av mine lesere leser dagens utgave av Dagen, som avdekker hva denne sjamanen står for. Her kan vi lese at sjamanen Durek befaler åndene til dyr og urfolk å bistå han i å behandle mennesker for deres plager. I en video på Youtube påkaller sjamanen Durek "de urgamle åndene fra stamfedrene mine" og nevner dem med navn. "Jeg ønsker dere velkommen, dere mestere som er steget ned."..I et annet videoopptak ber han dyreånder trenge inn i kroppen til et menneske.

I følge programmet for kvelden i St.Petri kirke i Stavanger inviterer Märtha Louise og sjamanen Durek til "en reise der de fremmøtte skal komme i en dypere kontakt med sin indre kraft og få noen verktøy med på veien for å forstå hvem de er på en dypere måte."

For dette skal de fremmøtte betale kr.595.- pr.pers.

Når jeg leser dette er det ikke til å unngå å bli minnet om beretningen fra Matteus 21, 12-13: "Så gikk Jesus inn i Guds tempel og drev ut alle dem som kjøpte og solgte i templet, og veltet bordene til pengevekslerne og stolene til dem som solgte duer. Og Han sa til dem: Det er skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus, men dere har gjort dette til en røverhule."

Det er vel ingen tvil om at Den norske kirke trenger en skikkelig tempelrenselse. La oss be for alle Gudfryktige prester som sørger over det åndelige forfallet som skjer i den kirken hvor de er kalt til å forkynne Guds Ord. De har min største medfølelse og min forbønn.

Ingen kommentarer: