lørdag, september 09, 2017

Kristne barn i Iran tvinges til å få undervisning i Islam

Iranske myndigheter har nå nektet kristne barn som tilhører landets store husmenighetsbevegelse separat religiøs undervisning, og tvunget dem til å følge den shia-islamske undervisningen, hvis ikke vil de bli utvist fra skolen.

Undervisningsdepartementet krever at alle iranske barn skal ha undervisning i Shia-Islam. Inntil nylig kunne kristne barn få slippe denne delen av skolens pensum, om de kunne vise til et skriftlig dokument som viste at de var kristne. Årsaken til innstramningen av regelverket skyldes nok at stadig flere iranere blir kristne, og de iranske myndighetene vil ikke ikke godkjenne husmenighetene. Kristne familier i Iran blir dermed utsatt for et kolossalt press, da barna deres kan miste retten til skolegang.

Kristne familier i det tidligere Sovjetunionen opplevde det samme presset fra de sovjetiske myndighetene. Mange barn fikk da oppleve å bli utvist fra den offentlige skolen, og ble nektet å få den utdannelsen de drømte om. Ene og alene fordi de var kristne.

La oss huske den lidende kirken i Iran i vår forbønn.

Ingen kommentarer: