onsdag, september 13, 2017

Sensasjonelt kirkefunn i Sverige - kan omskrive hele kirkehistorien

Nye og sensasjonelle funn kan føre til at svensk kirkehistorie må skrives om. Et gravfunn som er gjort i Varnhem viser at Sverige kan ha blitt kristnet 100-150 år tidligere enn man har trodd.

- Om dette stemmer er dette en sensasjon, sier historikeren Dick Harrison til Vetenskapens värld.

I Varnhem har nå arkeologer funnet en steinkirke og graver som har ligget inntil denne kirken. Skjelettene i disse gravene kan dateres til begynnelsen av 900-tallet. Arkeologene mener at de kan ha funnet Sveriges eldste kirke og kristne graver.

Man har fremt til nå antatt at den kristne tro kom til Sverige med Ansgar. Han skal ha kommet til Birka i Mälardalen på 800-tallet. Men han lykkes ikke med å omvende noen. Først rundt 1000 års skiftet skal noen svensker ha omfavnet den nye troen. Men nå kan man på bakgrunn av dette nye funnet muligens kunne gå 100 til 150 år tilbake i tiden som altså har lykkes med det som mislykkedes for Ansgar. Mest sannsynligvis dreide dette seg om munker, men det kan også være storbønder som har kommet i kontakt med handelsemenn.

Ingen kommentarer: