søndag, februar 02, 2020

Med hjerte for de hjemløse

'The National Alliance to End Homlessness in America rapporterte at det fantes omlag 500.000 mennesker som var hjemløse i fjor, Det er en nedgang fra de siste årene, men likevel er som en pest i vår nasjon,' sier Liz Biscevic til nettstedet Buzz Worthy.

En av de som vil gjøre noe med dette er Veronika Scott. For seks år siden, mens hun gikk på Detroit's College for Creative Studies, utfordret en professor ved skolen til å gjøre noe kreativt som kunne avhjelpe nøden for de trengende i Detroit. For en som ville bli designer var dette en utfodrende og spennende oppgave. Scott fant imspirasjon blant den store hjemløse befolkningen i byen.

Scott begynte å arbeide for å finne ut hva som var de virkelige utfodringene til en gruppe mennesker som søkte ly hos noen av de som arbeidet blant de hjemløse.

Fem måneder senere hadde hun designet en jakke, som tålte vann, og som med enkle grep kunne omgjøres til en varm sovepose!


Når prosjektet var over, fortsatte Veronika Scott, å være sammen med de hjemløse. Hun ønsket å forbedre jakken, og en dag kom en av de hjemløse kvinnene til henne og sa: 'Vi trenger ikke jakker, vi trenger arbeid!'

Og dermed var et nytt prosjekt i gang. Hjemløse kvinner begynte å sy, og til nå har de produsert og distribuert 15.000 jakker/soveposer aldeles gratis, noe som er blitt til stor hjelp og velsignelse for de hjemløse.

Ingen kommentarer: