søndag, februar 09, 2020

Ord fra en ukjent profet

Jeg må nok medgi at det er sjeldent jeg leser profeten Nahum. Vi vet jo heller ikke noe særlig om ham, annet enn de tre kapitlene i bokan som bærer hans navn. Som profeten Jona var han kalt til å profetere om Ninive.

Men i dag stanset jeg opp ved noen ord av Nahum, som jeg gjerne vil dele med mine lesere. Ordene har sammenheng med noe jeg preket om i Toten frikirke denne søndagen, om livets stormer og Frelsernavnet. Jeg leste disse ordene for meg selv i etterkant av min preken, så de var ikke med i den.

Ordene er disse:

"I virvelvind og storm går hans vei, skyer er støvet under hans føtter." (Nah 1,3b)

"Herren er god, et vern på trengselens dag. Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham." (1,7)

Vi opplever alle stormer i livet. Da er det godt å søke tilflukt hos Herren, Frelseren, Han som berger.

Ingen kommentarer: