tirsdag, februar 04, 2020

Profetisk: Jeg vil lede deg

"Hør Herrens ord Mitt barn: Ser du Meg stå der med en lykt i Mine hender rede til å lede deg ut? Jeg vil være den som lyser opp din sti og være en lampe for din fot. Jeg er ditt lys! Jeg er håpets stråle for deg1 Legg hånden din i Min, og la Meg lede deg til å hvile sammen med Meg ved siden av rislende bekker, i grønne enger, hvor Mitt nærvær er.

Jeg vil lede deg ut dødskyggens dal inn i min kjærlighets beskyttende ly. Jeg er ditt ly og din styrke - og når du skjuler deg i Meg, vil Min Ånd lede deg til et sted hvor du finner trøst og hvile.

Ingen er så forferdelig fortapt at ikke Jeg, Herren, kan led dem ut av mørket og inn i lyset. Ingen har gått så langt at ikke Jeg kan redde dem, selv nå ser Jeg hvor du er og Jeg drar dem vennlig inn i Mine armer.

Så kall på Meg, for Jeg vil aldri svikte når du roper og Jeg vil svare. Du er Min, og Jeg vil aldri slippe deg."

- Steve Porter
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: