onsdag, juli 29, 2020

Måneden Av en skjebnemåned for jødene

Dette er en sorgens dag for mange av våre jødiske venner. Den kalles 'Tisha B'Av' og er en årlig fastedag. For på denne dagen skjedde det en rekke katastrofer i jødenes historie. På denne dagen ble nemlig både Salomos tempel og Det andre tempelet ødelagt. Det var en nasjonal katastrofe. I år faller Tisha B'Av på onsdag 29.juli og varer til 30.juli, og regnes som 'den tristeste dagen' i den jødiske kalenderen. Dagen brukes også til å minnes andre katastrofer som har rammet jødene gjennom historien, blant annet Holocaust. 

I det hele tatt er den hebraiske måneden Av, som tilsvarer juli/august for oss, en skjebnedag for jødene. Djevelen og alle hans mørkemakter har satt alt inn på å ødelegge dem denne dagen. 

I dag leses Klagesangene i synagogene verden over, som blant annet handler om ødeleggelsen av Jerusalem. 

Ser man litt nærmere på historien er det forunderlige ting som har skjedd denne skjebnesvangre dagen. Både i gammel og nyere tid:

I følge Mishnah, som er jødenes første nedskrevne muntlige historie, kjent som 'den muntlige Torahen', er det fem ting som skjedde akkurat denne dagen:

1. De 12 spionene Moses sendte ut for å utspeide Det lovede land kom tilbake på denne dagen. Bare to av spionene, Josva og Kaleb, brakte med seg en positiv rapport. De andre spionenes rapport førte til gråt, panikk og fortvilelse. Denne mistroen på at Gud ville sørge for dem, førte til at denne generasjonen ikke fikk komme inn i Kanaan.

2. Det første tempelet, som var bygget av kong Salomo, ble ødelagt av kong Nebukadnesar i år 587 f.Kr, og befolkningen i kongedømmet Juda ble sendt i eksil. Ifølge Bibelen begynte ødeleggelsen av det første tempel den syvende Av (2.Kong 25,8) og fortsatte til den tiende (Jer 52,12)

3. Det andre tempel ble ødelagt av romerne i år 70 e.Kr og innledet den tiden hvor jødene ble fordrevet til jordens fire hjørner og som har vart fram til i dag.

4. 4.august år 135 e.Kr slo romerne ned det såkalte Bar Kokhba-opprøret og drepte over en halv million jøder.

5. Som en følge av dette opprøret pløyde som romerske offiseren Turnus Rufus opp Tempelplassen om dc omkringliggende områdene. Det skjedde også i år 135 e.Kr.

Men det er mer:

* Det første korstoget ble annonsert den 15.august 1096, som i følge den hebraiske kalenderen var den 24.Av. Den første måneden av dette korstoget ble 10.000 jøder ddrept og jødiske samfunn i Frankrike og Rhinland ble ødelagt..

* 22.juli 1306 eller 10. Av, ble jødene fordrevet fra Frankrike. 

* 31.juli 1492 eller den 7.Av ble jødene fordrevet fra Spania.

* 2.august 1941 eller den 9.Av mottok Heinrich Himmler formelt ordren fra Nazipartiet om 'den endelige løsningen' for jødene og som resultat fikk vi Holocast, hvor nesten en tredjedel av verdens jødiske befolkning ble utryddet.

* 23.juli 1942 eller den 9.Av begynte massedeportasjonene av jøder fra Warsawa-ghettoen til utryddelsesleiren Treblinka.

* 18.juli 1994 eller den 10.Av ble det jødiske samfunnssenteret i Buenos Aires bombet og drepte 85 jøder og skadet 300.

* Jødene trakk seg ut av Gush Katif på Gazastripen 15.august 2005 eller på den 10 Av. 8000 jøder ble fordrevet fra sine hjem.

Ingen kommentarer: