torsdag, juli 02, 2020

Kristne sprer antisemittisme i sosiale medier

Et bilde spres i disse dager i visse kristne og konspiratoriske miljøer på sosiale medier. Jeg vil ikke gjengi det, men det bærer tittelen 'Enemies of the People' - Folkets fiender. Ser man nærmere på bildet, som viser ansiktene til en rekke kjente personer, så er seks av elleve jøder. Utrolig nok spres dette bildet i kristne Israels-miljøer.

Disse elleve er kjent for sin rikdom. Bildet forteller videre at deres agenda er fødselskonrroll, og reduksjon av menneskeheten, en global digital valutta og en verdensregjering. Virkemidlene deres er pandemien, økonomisk uro, drapet på George Floyd, nedstegningen av samfunnet, bruk av beskyttelsesmasker, opprør og kaos. Mandatet og løsningen de har er en ny vaksine mot Covid-19 som inneholder en mikro-chip, slik at folk som tar den skal overvåkes, et pengeløst samfunn og en verdensregjering.

Seks av de elleve som står bak dette er altså jøder. Det er den eldgamle antisemittiske løgnen som fortelles på nytt, det samme grumset som er kjent fra Sions vises protokoller, verdens mest kjente antisemittiske skrift Når skal norske Israelsvenner våkne opp? Det fremvises en utrolig naivitet og en helt ukritisk omgang med kildematerialet.

Norske Israelsorganisasjoner må snart ta grep og ta avstand fra bruken av antisemttisk løgnpropaganda i deres miljøer. Det trengs folkeopplysning om hva dette er for noe.

Ingen kommentarer: