torsdag, juli 02, 2020

Om å bli stående - om forbønnen som åndelig våpen, del 6

Vi har nå kommet til den fjerde bønneformen som nevnes i 1.Tim 2,1:

4. TAKKSIGELSE

Min erfaring er at dette er den vanskeligste bønneformen. I mange år har jeg ledet bønnedager. Da har jeg prøvd noe som hver eneste gang går galt! Etter å ha bedt konkret og målbevisst for ulike bønneemner i grupper, har jeg utfordret disse gruppene til å bruke litt tid på å takke Gud. Jeg har sagt at de ikke får be om noe som helst, bare takke. De første minuttene går det bra. De fleste finner noe de kan takke Gud for, men så begynner en av deltagerne å be. Da har jeg stanset vedkommende, og minnet ham eller henne på at de ikke skal be, bare takke. Så går det greit en liten stund, før en annen begynner å be om noe. Det er ikke lett dette, enda vi har mye å takke for, om vi bare tenker oss om.

Datteren til den kjente apologeten, Ravi Zacharias, som nylig gikk hjem til Gud, fortalte i et minneprogram om faren, at det aller første han gjorde når han våknet om morgenen, var å takke Gud. Det skal jeg jammen prøve, tenkte jeg. Det gikk ikke så bra. Jeg måtte ta meg i at det første jeg gjorde når jeg våknet om morgenen, var ikke å si takk. Som regel handlet det om et bønnebegjær jeg delte med Herren.

Men dette skal jeg øve på, slik at det blir en god vane! En hellig vane.

For takknemlighet er et eget bønnespråk. Og det gjør noe med deg når du begynner å takke. Da stifter vi bekjentskap med gleden i Herren, den gleden som er vår styrke.

Hebreerbrevets forfatter oppmuntrer oss. og dette er virkelig ord rett inn i vår egen tid, hvor alt rystes:

'Derfor: Siden vi får et urokkelig rike, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste i gudsfrykt og ærefrykt, til glede for Gud.' Hebr 12,28.

Vår takkebønn er nært knyttet til Herrens måltid. Ordet som brukes for takkebønn er 'eucharisteo', som igjen kommer av ordet 'eu' som betyr 'vel' og 'charizomai' som betyr 'å gi rikelig'. 11 av de 39 gangene ordet forekommer i Det nye testamente omtaler det deltagelse i Herrens måltid, i nattverden, mens det de andre 28 gangene beskriver lovprisningsordene rettet mot Gud. Fra det andre århundre ble derfor ordet 'eukaristi' det vanligste uttrykket for nattverden.

En bønnemodell blir beskrevet for oss i Salme 100:

'Gå inn gjennom Hans porter med takkesang, og inn i Hans forgårder med lovprisning.' v.4.

Det er rett begynnelse: Ikke akk, men først takk, så lovsang.

fortsettes

Ingen kommentarer: