onsdag, juli 01, 2020

Brenn det opp!

For en stund siden innså jeg at ønsket om å "bygge min tjeneste" var død. Den døde den dagen jeg våknet til sannheten og da jeg forstod at jeg var blitt bedratt. Da jeg våknet, følte jeg at jeg holdt på å dø. Det er den beste måten å forklare det på. Men det var ting som måtte dø for at jeg virkelig kunne leve for Kristus. Det har ikke vært en glamorøs prosess når Gud brenner det hele opp for å starte fra det rette grunnlaget. Mye har gitt etter og det brenner fortsatt ...

Ønsket om å bry seg om hva visse mennesker synes om meg. Brenn det opp.

Ønsket om å bli kjent og å kjenne andre er noe som verdsettes høyt. Jeg mener ikke å være  respektløs med å si det, men i visse kretser er det viktig å innynde seg overfor andre og være sammen med de som har et navn i åndelig sammenheng.. Det er en klatring på tjenestestigen om du vil. Brenn det opp.

Behovet for å være relevant i stedet for å vise ærbødighet overfor Gud ... relevante ord, relevant "salvelse", presset til å prestere og være relevant for andre. Det er en stor fred i å brenne opp alt dette i ærbødighet til Gud ved å studere hans ord og ha et relevant forhold til ham som en disippel av Jesus Kristus. Det er en stor glede ved å innse at Gud har velsignet meg med en enorm tjeneste i hjemmet mitt til ham først, mannen min og barna mine. Det er relevant og ærbødig. Brenn opp fortidens illusjon, Gud.

Presset for å tilpasse seg andres image i stedet for å forherlige Kristus og å modnes i ham. Brenn det opp.

Presset for å være politisk korrekt fremfor bibelsk korrekt. Hva har Ordet å si om saker og spørsmål? Min mening er ikke det som betyr noe. Hva flertallet sier spiller ingen rolle. Hvordan man føler seg spiller ingen rolle. Som kristen går det hele tilbake til Guds skrevne ord. Hans ord er basert på sannhet, ikke hype, følelser og en generell enighet. Brenn det opp.

Behovet for å bli likt. Jesus sa til disiplene at hvis folk hatet dem skulle de huske at de hatet ham først. Å fortelle sannheten kommer med en kostnad. Å stå for rettferdighet og gå mot strømmen, kan være en ensom vei. Du vil bli misforstått og hånet, men det er i orden. Brenn det opp.

Jeg kunne fortsette, men jeg har tenkt på dette i ganske lang tid. Jeg har fred med det Gud har gjort og fortsetter å gjøre i meg når jeg vokser og modnes som en troende. Jeg har fred med å brenne opp det som en gang var. Å lide tap for å virkelig å få Kristus ... brenn det opp hundre ganger, Gud. Ingenting annet betyr noe enn deg.

- Lovesick scribe
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

Ingen kommentarer: