onsdag, juli 29, 2020

Profetisk: Bak fiendens linjer - en drøm

I flere netter nå har jeg drømt om at jeg har befunnet meg bak fiendens frontlinjer. Ikke alene, men med en gruppe forbedere. Hensikten har vært å få rede på fiendens strategier og rådslutninger.

I drømmen har gruppen av forbedere holdt seg skjult, og vi har hatt hemmelige sammenkomster hvor vi har drøftet det vi har funnet. I natt drømte jeg om et slikt møte. Da holdt vi på å bli oppdaget og avslørt. Det som overrasket meg var at de som ville angi oss var kristne. Det som kjenntegnet dem var at de var av 'en annen ånd'. De hadde ingen sans for hva vi holdt på med, og satte ikke Guds rike først. De var blitt en del av systemet.

Jeg tenker stadig på utsagnet om at det er forbederne som former historien. Kommer tilbake til dette ved en senere anledning.

Ingen kommentarer: