onsdag, juli 01, 2020

Ydmykhet

"Ordet 'ydmykhet' har sin rot i ordet 'fred'. Dette indikerer at en ydmyk person har alltid fred med Gud, med seg selv og med andre."

- Fra Orthodox Gladness
Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

"Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde." Jak 4,6

Maleri av fader Silouan av Athos

Ingen kommentarer: