mandag, juli 27, 2020

Guds djupe lengsel

'Ikke vær så visjonær når det gjelder din fremtid slik at du mister øyeblikkets herlighet,' sier Bob Sorge og legger til: 'vær nærværende i det nærværende.'

Det er lett å bli distrahert i det Gud holder på med i livene våre. Vi vil så gjerne se kortsiktige,  umiddelbare resultater, og forstår ikke alltid at Gud har lagt opp til et landistanseløp. Gud har bedre tid enn det vi tror.

'Den som tror haster ikke', heter det hos profeten Jesaja. På nynorsk oversettes dette slik: 'Den som trur tek det med ro.' (Jes 28,16)

Det er et ord det ikke alltid er like lett å forholde seg til. Vi blir - jeg blir - ofte utålmodig.

Jeg har dvelt en stund ved noen ord av Madame Guyon, her i min oversettelse:

'Hvil. Det eneste arbeid som kreves av deg nå er at gir din mest intense oppmersomhget til Hans stemme, lyden av den skjøre stillheten.'

Hva er Gud ute etter i livene våre?

Enkelte vil kanskje svare: vår lydighet. Andre vil kanskje svare: vår tro, tilbedelse, kjærlighet.

Jeg tror at Gud, når alt kommer til alt, er ute etter noe annet. Et vers fra Jakobs brev har fulgt meg i mange år: 'Med brennende iver gjør Gud krav på den ånd han har lett bo i oss.' (Jak 4,5) Det Gud lengter etter, det som er hans brennende iver, er å reprodusere sin Sønns liv i oss.

La meg få minne deg om to skriftsteder:

'Dem som han på forhånd har vedkjent seg, har han også på forhånd bestemt å bli formet etter sin Sønns bilde, så han skal være den førstefødte blant mange søsken.' (Rom 8,29)

'Og vi, som uten slør for ansiktet ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til dette bildet, fra herlighet til herlighet, og dette skjer ved Herrens Ånd.' (2.Kor.3,18)

Ingen kommentarer: