onsdag, juli 01, 2020

Trist, bare trist og fullstendig forkastelig

Det er trist, uendelig trist, og ikke minst svært opprørende og forkastelig. 

Nettutgaven til Vårt Land kan fortelle om et grovt hærverk på en muslimsk barnegrav i Haugesund. Teksten viser hvilket hat som finnes i visse miljøer mot muslimer i Norge. Dette hatet må vi alle ta et oppgjør med og ta avstand fra.

Her snakker vi altså om noen som har mistet sitt barn, og så skal de utsettes for en slik skjending av et gravminne. Dette er skammelig.

Nå håper jeg at politiet finner frem til den eller de som har utført dette skjendelsverket, og blir straffet deretter. I følge Vårt Land skjedde dette før helgen på Udland gravlund.

Foto: Haugesund kirkelige fellesråd. Screenshot fra Vårt Land.   

Ingen kommentarer: